مزرعه بادام سرمایه ای مطمعن

بررسی نرخ باغات در دهه های اخیر در همه استانها، علی الخصوص تهران،البرز و قزوین و همچنین بررسی آزمایشات خاک و نمودار میانگین تغییرات دما و آب و هوا برای حصول بازده حداکثری و نیز تجربه موفق پروژه های پیشین در استان های تهران، البرز و قزوین منتج به یافتن فرصت سرمایه گذاری مطمعن در 25کیلومتری جاده بوئین زهرا به چسکین و درنتیجه طراحی و ساخت مجتمع باغچه ای مزرعه بادام شد.

حسب نتایج آزمایشات و مشاوره های کارشناسی شده، عملیات کاشت 20 هزار اصله درخت 2 ساله بادام از دو نوع “تونو” و “سوپرانو” در مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین در سال 1400 انجام شد.

مطابق انتظار کارشناسان ما، درختان فوق در سال دوم به باردهی رسیده اند.

وضعیت سند مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین

کل مجموعه دارای 3 فقره سند شش دانگ بوده و برای هر کدام از باغچه ها یک فقره سند تک برگ مشاعی (هولوگرام دار) با کاربری کشاورزی صادر می گردد.


مشاعات مزرعه بادام چسکین

محیط مجموعه باغچه ای مزرعه بادام 60هکتاری چسکین با فنس محصور گردیده، خیبانکشی شده با خیابانهای اصلی و فرعی می باشد. همچنین حد و حدودهر قطعه باغچه با شاخص UTM علامت گذاری شده است.


مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین چه ویژگی متمایز دارد ؟

مزرعه بادام چسکین :

باغبان و نگهبان مستقر (تامین امنیت و انجام امور باغبانی بصورت کارشناسی شده و عدم نیاز به حضور مستمر و باغبانی )

دارای برق کشاورزی

100آمپری

چاه آب کشاورزی حفر

شده با مجوز رسمی

قنات فعال حفر

شده، دارای دِبی حدود3 تا 4 لیتر بر ثانیه

احداث استخر ذخیره

ای آب کشاورزی مجموعه دارای ظرفیت ذخیره 30 هزار مترمکعب – حجم مکفی برای آبیاری سالیانه

اجرای سیستم آبیاری قطره ای و فیلتراسیون