فروش قطعات چهار هزار متری مزرعه بادام چسکین آغاز شد

مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین در زمینی با مساحت60هکتار در دامنه کوه های چسکین از توابع شهرستان بوئین زهرا استان قزوین با چشم انداز دیدنی و دشت سر سبز مشتمل بر 134 قطعه 4.000 متری در سال 1400 احداث گردید.

کل مجموعه دارای 3 فقره سند شش دانگ بوده که برای هر کدام

از باغچه ها یک فقره سند تک برگ مشاعی (هولوگرام دار) با کاربری کشاورزی

صادر می گردد.

– 150کیلومتر تا میدان آزادی تهران

– 25کیلومتر تا شهر بوئین زهرا 

– نگهبان و باغبان مستقر 

– مشاوره مهندسی کشاورزی دوره ای 

– درختان مثمر و کارشناسی شده

– چاه آب مجوز دار، استخر ذخیره ای

– سیستم آبیاری قطره ای و فیلتراسیونباغچه های چهار هزارمتری مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین

ویژگی های منحصر بفرد:

 درختان مثمر و کارشناسی شده

چاه آب مجوز دار، استخر ذخیره ای

درختان کارشناسی شده و مثمر

  نگهبان و باغبان مستقر

فاصله 150 کیلومتری میدان آزادی تهران

25کیلومتریه شهر بوئین زهرا

مشاوره باغبانی و کشاورزی دوره ای

استخر ذخیره ای و سیستم آبیاری قطره ای

سند تک برگی کشاورزی

چاه عمیق مجوز دار

دارای شماعات و خیابانکشی شده

محیط کل مجموعه محصور به فنس