چرا مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین؟؟؟

کلیه تحلیل های نوسانات بازار های موازی سرمایه (بورس، طلا، مسکن، سپرده گذاری در بانکها و…) موید عدم نزول دراز مدت در نرخ زمین و باغات سات.

بررسی نرخ باغات در دهه های اخیر در همه استانها علی الخصوص استان تهران، البرز و وقزوین و همچنین بررسی آزمایشات خاک و تحلیل نمودار میانگین تغییرات دما و آب و هوا برای حصول بازده حداکثر و آباد ماندن باغات و نیز تجربه های موفق در پروژه های پیشین در استانهای فوق منتج به یافتن فرصت سرمایه گذاری مطمئن در کیلومتر25 جاده بوئین زهرا به چسکین و در نتیجه طراحی و ساخت مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین شد.

حسب نتایج آزمایشات و مشاوره های کارشناسی شده، عملیات کاشت 20.000 اصله نهال بادام از دو نوع ” تونو ” و “سوپرانو” در مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین در سال 1400 انجام شد.

مطابق انتظار کارشناسان ما، درختان فوق در سال دوم به باردهی رسیدند.

درختان مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین

هر قطعه باغچه هزار متری مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین 4.000 متر مربع و بصورت مستطیل شکل به ابعاد 40*100 شامل 152 اصله درخت بادام از دو نوع “تونو” و “سوپرانو” می باشد.

دور کل مجموعه محصور با فنس بوده و کل مجتمع باغچه به مجهز به سیستم آبیاری قطره ای و دارای فیلتراسیون، نگهبان و باغبان مستقر در مجتمع و نیز کارشناسان مشاوره دوره ای می باشد.

مزرعه بادام 60هکتاری چسکین دارای خیابانکشی های اصلی و فرعی بوده و حد و حدود هر قطعه باغچه با شاخص UTM علامت گذاری شده است.