مجتمع باغچه ای مزرعه بادام چسکین در زمینی با مساحت60هکتار در دامنه کوه های چسکین از توابع شهرستان بوئین زهرا استان قزوین با چشم انداز دیدنی و دشت سبز مشتمل بر 134 قطعه 4.000 متری در سال 1400 احداث گردید مجموعه دارای 3 فقره سند شش دانگ بوده که برای هر کدام از باغچه ها یک فقره سند تک برگ مشاعی (هولوگرام دار) با کاربری کشاورزی صادر می گردد

باغچه های  مزرعه بادام چسکین

هر قطعه باغچه  4.000 متری، مستطیل شکل و به ابعاد 40*100 شامل 152 اصله درخت بادام از دو نوع “تونو” و “سوپرانو” می باشد.

کل مجموعه محصور با فنس و مجهز به سیستم آبیاری قطره ای دارای فیلتراسیون نگهبان و باغبان مستقر و کارشناسان مشاور دوره ای و نیز محیط مجموعه باغچه ای مزرعه بادام 60هکتاری چسکین با فنس محصور گردیده، خیبانکشی شده با خیابانهای اصلی و فرعی می باشد. همچنین حد و حدود هر قطعه باغچه با شاخص UTM علامت گذاری شده است.