سوابق و پروژه های اجرا شده :

  

  • مجتمع باغچه ای نگین سبز 1 و2 شامل 175 قطعه باغچه هزار متری مشجر با انواع درخت میوه واقع در شهرک زعفرانیه البرز
  • مجتمع باغچه ای فرهنگیان شامل 210 قطعه باغچه مشجر با درختان میوه واقع در دو کیلومتری فلکه چهارم زعفرانیه کرج
  • مجتمع باغچه ای باغ-ویلای آسمان شامل 130 قطعه باغچه مشجرواقع در منطقه تخت رستم شهریار
  • مجتمع باغچه های پسته بوئین زهرا ، 80 هکتارباغات مزرعه بادام چسکین

هر قطعه باغچه  4.000 متری، مستطیل شکل و به ابعاد 40*100 شامل152 اصله درخت بادام از دو نوع “تونو” و “سوپرانو” می باشد.

کل مجموعه محصور با فنس و مجهز به سیستم آبیاری قطره ایدارای فیلتراسیون، نگهبان و باغبان مستقر و کارشناسان مشاور دوره ای

محیط مجموعه باغچه ای مزرعه بادام 60هکتاری چسکین با فنس محصور گردیده، خیبانکشی شده با خیابانهای اصلی و فرعی می باشد. همچنین حد و حدودهر قطعه باغچه با شاخص UTM علامت گذاری شده است.